dnalex.gr

ΠΡΟΦΙΛ Πίσω στη κορυφή της σελίδας

Η DNALEX, η οποία ιδρύθηκε το 2006, είναι μια εταιρία έρευνας, ανάπτυξης και εφαρμογών μοριακής βιολογίας που ειδικεύεται και προσφέρει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εξειδικευμένες διαγνωστικές φαρμακογενετικές εξετάσεις DNA τόσο στους Γιατρούς όσο και το Κοινό, που συμβάλλουν στην μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της φαρμακοθεραπείας.

Αποστολή της DNALEX είναι να οδηγήσει τη φαρμακοθεραπεία στην «εξατομικευμένη προσωπική θεραπεία» όπου η επιλογή του σωστού φαρμάκου και η κατάλληλη δόση θα βασίζονται στο ατομικό γενετικό προφίλ του ασθενή. Η DNALEX ερευνά την ατομική απόκριση στα φάρμακα και τις παρενέργειες που προκαλούνται από τις γενετικές παραλλαγές - πολυμορφισμούς - στα γονίδια μεταβολισμού των φαρμάκων. Οι υπηρεσίες που προσφέρει η DNALEX βασίζονται στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και είναι σε πρώτη φάση Υπηρεσίες Υγείας Γενομικής-Φαρμακογενετικής με αντικείμενο τη διαγνωστική ανάλυση των γενετικά καθοριζόμενων πολυμορφισμών που επηρεάζουν τον μεταβολισμό και τη δράση σημαντικών φαρμάκων στον άνθρωπο.

Σήμερα, αυτές οι γενετικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους ασθενείς πολύ λίγο υπολογίζονται στην ανάπτυξη των φαρμάκων και των θεραπειών. Οι συνέπειες είναι ότι μόνο ένα στα δέκα φάρμακα μπορεί να ικανοποιήσει τις αυστηρές προδιαγραφές ώστε να εγκριθεί. Εντούτοις, ακόμα και η έγκρισή τους δεν εγγυάται την θεραπευτική επιτυχία των φαρμάκων. Για παράδειγμα, ποσοστό 20-40% των ασθενών αποκρίνονται μη ικανοποιητικά στα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, 30-70% στις στατίνες (φάρμακο για τη χοληστερίνη). Από το 1961 μέχρι το 1992 στην Αμερική μόνο, 131 εγκεκριμένα φάρμακα αποσύρθηκαν από την αγορά γιατί προκαλούσαν σοβαρές παρενέργειες σε ορισμένους ασθενείς.

Η DNALEX είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που προσφέρει κατευθείαν στο κοινό το ατομικό προφίλ DNA αναφορικά με τις παρενέργειες των φαρμάκων, συμβάλλοντας στη μείωση των επιπτώσεων από τις παρενέργειες των φαρμάκων, ένα σοβαρό ιατρικό πρόβλημα. Οι φαρμακογενετικές εξετάσεις είναι ο προάγγελος της εποχής των «εξατομικευμένων προσωπικών θεραπειών» όπως αυτή θα διαμορφωθεί στον 21ο αιώνα.

Βασική καινοτομία των εργαστηρίων της DNALEX είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών της μοριακής βιολογίας στην κλινική πράξη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πίσω στη κορυφή της σελίδας

Η DNALEX είναι υποχρεωμένη να προστατεύει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αφορούν τους πελάτες της και δεν δημοσιοποιεί τις πληροφορίες αυτές σε κανένα άλλο οργανισμό, εταιρία ή ιδιώτη. Όλες οι πληροφορίες, το γενετικό υλικό DNA και τα αποτελέσματα των εξετάσεων των πελατών είναι άκρως απόρρητα και αποθηκεύονται σε ασφαλές και επιτηρούμενο μέρος στις εγκαταστάσεις της εταιρίας υπό την επίβλεψη του εκπαιδευμένου προσωπικού της.

Προσωπικές, αναγνωρίσιμες πληροφορίες πελατών οποιασδήποτε μορφής δεν κοινοποιούνται σε τρίτους χωρίς την γραπτή και υπογεγραμμένη συναίνεση του κατόχου των στοιχείων αυτών.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή σχόλιο σχετικά με την πολιτική της εταιρίας μας ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένω, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dnalex.gr.

ΟΡΑΜΑ Πίσω στη κορυφή της σελίδας

Όραμα της DNALEX είναι:
  1. Να συμβάλλει στη δημιουργία μιας νέας φαρμακοθεραπευτικής αντίληψης της «εξατομικευμένης προσωπικής θεραπείας» με φάρμακα και θεραπείες προσαρμοσμένα στο γενετικό προφίλ κάθε ασθενή που σαν αποτέλεσμα θα έχει τη μείωση των παρενεργειών από τη λήψη των φαρμάκων. Έτσι, οι ασθενείς θα απολαμβάνουν ΜΟΝΟ τα οφέλη της θεραπευτικής αγωγής την οποία ακολουθούν και οι γιατροί θα μεγιστοποιήσουν και θα βελτιώσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους ασθενείς τους, αποκτώντας ένα πολύτιμο και αξιόπιστο εργαλείο ελέγχου της γενετικής κατάστασης του ασθενή τους.
  2. Να δημιουργήσει δίαυλο επικοινωνίας με την ιατρική κοινότητα και το κοινό, ενημερώνοντας για όλες τις εξελίξεις της επιστήμης στον τομέα της φαρμακογενετικής και τις εφαρμογές της στη σύγχρονη φαρμακοθεραπευτική.
  3. Να αναπτύξει πρωτοποριακές υπηρεσίες και προϊόντα που απορρέουν από τις τελευταίες έρευνες και τις εξελίξεις στον τομέα της φαρμακογενετικής, αναφορικά με τους γενετικούς πολυμορφικούς δείκτες, συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας στη χώρα μας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Πίσω στη κορυφή της σελίδας

Η DNALEX σκοπεύει στην εξυπηρέτηση του κοινού και της ιατρικής κοινότητας, παρέχοντας τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες της τόσο στον τομέα της διάγνωσης όσο και της πρόληψης, μέσω των εξειδικευμένων διαγνωστικών φαρμακογενετικών εξετάσεων DNA.

Τα φαρμακογενετικά τεστ της DNALEX αφορούν στα πλέον σημαντικά στην επεξεργασία και τον μεταβολισμό των φαρμάκων ένζυμα - CYP2D6, CYP2C9, VKOCR1, CYP2C19 και CYP3A5. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων δίνουν στους Γιατρούς τη δυνατότητα να εξατομικεύσουν τον κλινικό χειρισμό τους συγκρίνοντας τον κίνδυνο ενός ασθενή για παρενέργειες σε συγκεκριμένο φάρμακο και διαλέγοντας το φάρμακο με τον μικρότερο κίνδυνο ή ακόμα και προβλέποντας τις τυχόν παρενέργειες που μπορεί να υπάρξουν στη θεραπευτική δράση των φραμάκων, να διαχειριστούν την καταστάση εξ’ αρχής. Η χρησιμότητα αυτών των εξετάσεων θα αλλάξει την υπάρχουσα πορεία της θεραπευτικής, προάγοντας την ασφαλέστερη χρήση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, παρέχοντας πιο αποτελεσματικά προγράμματα ιατρικής διαχείρισης και μειώνοντας σημαντικά τις επισκέψεις σε γιατρούς και νοσοκομεία για αντιμετώπιση των παρενεργειών από τα φάρμακα.