dnalex.gr

ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αντικαταθλιπτικά

Γενική Ονομασία

Εμπορική Ονομασία

Μεταβολικό Ένζυμο

Αμιτριπτιλίνη

MAXIVALET / SAROTEN

CYP2D6 + CYP2C19

Βενλαφαξίνη

EFFEXOR

CYP2D6 + CYP2C19

Δοξεπίνη

SINEQUAN

CYP2D6

Ζουκλοπενθιξόλη

CLOPIXOL

CYP2D6

Καρβαμαζεπίνη

TEGRETOL

CYP2C19

Κλομιπραμίνη

ANAFRANIL

CYP2D6 + CYP2C19

Τραζοδόνη

TRITTICO

CYP3A5

Μιρταζαπίνη

REMERON

CYP2D6

Μοκλοβεμίδη

AURORIX

CYP2D6 + CYP2C19

Νορτριπτιλίνη

NORTRILEN

CYP2D6

Νεφαζοδόνη

NEFIREL

CYP3A5

Περφαιναζίνη

MINITRAN

CYP2D6

Σερτραλίνη

ZOLOFT

CYP2C19

Σιταλοπράμη

SEROPRAM

CYP2C19

Φλουβοξαμίνη

DUMYROX

CYP2D6

Χλωριμιπραμίνη

ANAFRANIL

CYP2D6 + CYP2C19

 

Αντιψυχωσικά

Γενική Ονομασία

Εμπορική Ονομασία

Μεταβολικό Ένζυμο

Αλοπεριδόλη

ALOPERIDIN /SEVIUM

CYP2D6

Θειοριδαζίνη

MELLERIL

CYP2D6

Κλοζαπίνη

LEPONEX

CYP3A5

Κουετιαπίνη

SEROQUEL

CYP3A5

Λεβομεπρομαζίνη

NOZINAN / PRAZINE

CYP2D6

Μαπροτολίνη

LUDIOMIL

CYP2D6

Παροξετίνη

SEROXAT

CYP2D6

Πιμοζίδη

PIRIUM

CYP2D6

Ρισπεριδόνη

RISPERDAL

CYP2D6

Φλουοξετίνη

PROZAC

CYP2D6

Φλουοξετίνη

LADOSE
DAGRILAN / DINALEXIN /
EXOSTREPT / FLONITAL /
FLUOXETINE / FLUXADIR /
FOKESTON / ORTHON /
SARTUZIN / STEPHADILAT

CYP2D6

Χλωροπρομαζίνη

ZULEDINE / LARGACTIL
SOLIDON

CYP2D6

 

Αντιεπιληπτικά

Γενική Ονομασία

Εμπορική Ονομασία

Μεταβολικό Ένζυμο

Αιθοσουξιμίδη

ZARONTIN

CYP3A5

Φαινυτοϊνη

EPANUTIN

CYP2C9 + CYP2C19

(Βαλπροϊκό)

DEPAKINE
DEPAKINE CHRONO

CYP2C19

Καρβαμαζεπίνη

TEGRETOL

CYP2C19

Οξυκαρβαζεπίνη

TRILEPTAL

CYP2C19

Πριμιδόνη

MYSOLINE

CYP3A5

Τοπιραμάτη

TOPAMAC

CYP2C19

Τιαγκαμπίνη

GABITRIL

CYP3A5

Φαινοβαρτιβάλη

GARDENAL
LUMIDROPS
KANEURON

CYP2C19

 

Φάρμακα κατά της άνοιας (Νόσος Alzheimer)

Γενική Ονομασία

Εμπορική Ονομασία

Μεταβολικό Ένζυμο

Δονεπεζίλη

ARICEPT

CYP2D6

 

Άλλα φάρμακα παθήσεων κεντρικού νευρικού συστήματος

Γενική Ονομασία

Εμπορική Ονομασία

Μεταβολικό Ένζυμο

Αλπραζολάμη

SATURNIL
XANAX

CYP3A5

Διαζεπάμη

ATARVITON
APOLLONSET
DIAZEPAM
STEDON
STESOLID

CYP2C19

Ζαλεπλόνη

Sonata

CYP3A5

Ζολπιδέμη

Stilnox

CYP3A5

Μοδαφιλίνη

MODIODAL

CYP2C19

Τριαζολάμη

HALCION

CYP3A5

Εργοταμίνη

CAFERGOT

CYP3A5

 

* Στην Αμερική οι πληροφορίες σχετικά με τη σημασία του γενότυπου του μεταβολικού ενζύμου στη δράση του φαρμάκου περιλαμβάνονται στο φύλλο οδηγιών που συνοδεύει το φάρμακο.

Η αναγραφή φαρμάκων και εμπορικών ονομασιών με απλά γράμματα δείχνει μικρότερη πιθανότητα για σοβαρές επιπλοκές που συνδέονται με την χρήση των φαρμάκων.

Η αναγραφή φαρμάκων και εμπορικών ονομασιών με έντονα γράμματα δείχνει μεγαλύτερη πιθανότητα για σοβαρές επιπλοκές που συνδέονται με τη χρήση των φαρμάκων.

Σημαντικό Μήνυμα: Η φαρμακογενετική εξέταση (PG) προσδιορίζει τους ασθενείς που μπορεί να έχουν αυξημένο κίνδυνο παρενεργειών από τη συσσώρευση φαρμάκων (Φτωχοί Και Ενδιάμεσοι Μεταβολιστές, PM & IM) ή έλλειψη αποτελεσματικότητας λόγω της γρήγορης αποβολής των φαρμάκων (Υπερταχείς Μεταβολιστές, UM).

Αυτή η γνώση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα των παρενεργειών ή της θεραπευτικής αποτυχίας με την καθοδήγηση της βέλτιστης επιλογής και τη δόση των φαρμάκων.

Παρακαλώ επικοινωνήστε με τους εμπειρογνώμονες της DNALEX για συγκεκριμένες συμβουλές.


Disclaimer

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι για δημόσια χρήση, δωρεάν και μόνο για πληροφόρηση. Δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Οι συντάκτες αποκηρύσσουν οποιαδήποτε ευθύνη, απώλεια, τραυματισμό ή ζημιά ως συνέπεια, άμεσα ή έμμεσα, από τη χρήση και την εφαρμογή οποιουδήποτε σημείου από το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας.
Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα προορίζονται ως γενικές πληροφορίες υγείας και ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Δεν προορίζονται για ιατρικές συμβουλές. Μόνο ένας γιατρός, ένας φαρμακοποιός ή άλλος επαγγελματίας υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να συμβουλέψει κάποιον ασθενή για τα ιατρικά ζητήματα και θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα ιατρικό ιστορικό και άλλους παράγοντες που προσδιορίζονται και τεκμηριώνονται ως μέρος της σχέσης του επαγγελματία υγείας με τον ασθενή. Επιπλέον μην παίρνετε φάρμακα χωρίς τη συμβουλή του γιατρού σας και ούτε να τροποποιείτε τις θεραπείες που σας δίνει χωρίς να τον ενημερώνετε.

Η DNALEX Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή οποιοδήποτε πρόβλημα συμβεί που να έχει σχέση με πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες αυτές. Η πληροφόρηση που δίνεται εδώ δεν είναι, δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για διάγνωση ή επιλογή θεραπείας.