Συχνές Ερωτήσεις

 1. Τι είναι οι φαρμακογενετικές αναλύσεις;
 2. Γιατί οι φαρμακογενετικές εξετάσεις αλλάζουν σήμερα την ιατρική;
 3. Τι είναι ο Μεταβολικός Τύπος;
 4. Τι είναι οι παρενέργειες των φαρμάκων;
 5. Σε ποιές περιπτώσεις απαιτούνται οι φαρμακογενετικές εξετάσεις; (αφορά ασθενείς)
 6. Τα οφέλη από τις φαρμακογενετικές αναλύσεις (αφορά ασθενείς)
 7. Πρέπει να μιλήσω στο γιατρό μου για τις φαρμακογενετικές αναλύσεις; (αφορά ασθενείς)
 8. Σε ποιές περιπτώσεις πρέπει να παραγγείλω μια φαρμακογενετική ανάλυση για τον ασθενή μου; (αφορά γιατρούς)
 9. Πως μπορώ να ερμηνεύσω τα αποτελέσματα της ανάλυσης; (αφορά γιατρούς)
 10. Γιατί οι φαρμακογενετικές αναλύσεις δεν ήταν διαθέσιμες νωρίτερα;

Τι είναι οι φαρμακογενετικές αναλύσεις;

Τα φάρμακα επιδρούν διαφορετικά σε κάθε άνθρωπο. Οι διαφορετικές από άνθρωπο σε άνθρωπο αντιδράσεις στην ίδια φαρμακευτική αγωγή μπορεί να οφείλονται σε  περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως ηλικία, τρόπος ζωής, στην αλληλεπίδραση με άλλα φάρμακα,  ή  σε γενετικούς παράγοντες που εντοπίζονται στο DNA του ατόμου.

Μακροχρόνιες επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι τόσο η αποτελεσματικότητα όσο και η εκδήλωση ανεπιθύμητων ενεργειών από τη λήψη ενός φαρμάκου εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από γενετικούς  παράγοντες.

Η ανίχνευση αυτών των γενετικών παραλλαγών είναι σήμερα δυνατή χάρη στην φαρμακογενετική, η οποία μελετά την επίδραση των ατομικών γενετικών διαφορών στην ανταπόκριση και τοξικότητα στα φάρμακα, σύμφωνα με τις βασικές αρχές της φαρμακολογίας και της γενετικής. Η φαρμακογενετική είναι η επιστήμη που υπόσχεται και χωρίς αμφιβολία  αυξάνει την αποτελεσματικότητα πολλών φαρμάκων.

Οι φαρμακογενετικές αναλύσεις είναι το εργαλείο της ιατρικής επιστήμης του 21ου αιώνα. Παρέχουν στο γιατρό τη δυνατότητα να διαμορφώσει την προσωπική εξατομικευμένη θεραπεία του ασθενή, με φάρμακα προσαρμοσμένα στο γενετικό προφίλ του συγκεκριμένου ασθενή, με στόχο τη βελτίωση της φαρμακοθεραπείας ως προς την  ασφάλεια, μειώνοντας στο ελάχιστο τις ανεπιθύμητες ενέργειες από τη λήψη των φαρμάκων αλλά και την αποτελεσματικότητα αυξάνοντας στο  μέγιστο τη θεραπευτική τους απόδοση.


Γιατί οι φαρμακογενετικές αναλύσεις αλλάζουν σήμερα την ιατρική;

Οι φαρμακογενετικές αναλύσεις μπορούν να εξηγήσουν επιστημονικά γιατί μερικοί άνθρωποι ανταποκρίνονται στα φάρμακα ενώ μερικοί άλλοι όχι. Βοηθάει επίσης τους γιατρούς να αναγνωρίσουν εάν τα άτομα χρειάζονται μεγαλύτερη ή μικρότερη δόση, ποια θα είναι η ανταπόκριση στη φαρμακοθεραπεία και ποια η πιθανή παρενέργεια του φαρμάκου.

Οι φαρμακογενετικές αναλύσεις και οι εξατομικευμένες φαρμακοθεραπείες μετακινούν την ιδανική ιατρική από την ανίχνευση και θεραπεία στην πρόληψη και στην ολοένα και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των φαρμάκων. Μπορούν να μειώσουν το κόστος που σχετίζεται με τη νοσηλεία στα νοσοκομεία και τη χαμένη παραγωγικότητα και οδηγούν σε μια μεγάλη ανακατανομή της αξίας στον τομέα της ιατρικής φροντίδας.


Τι είναι ο Μεταβολικός Τύπος;

Περισσότερος από το μισό πληθυσμό, παγκοσμίως, έχει μια ή περισσότερες παραλλαγές στα γονίδια που κωδικοποιούν τα ένζυμα μεταβολισμού των φαρμάκων. Πρόσφατες έρευνες στην Αμερική έδειξαν ότι η γενετική παραλλαγή στο σύστημα μεταβολισμού είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ανταπόκριση ενός ασθενή στα φάρμακα.

Η DNALEX προσφέρει επιστημονικά αξιόπιστες φαρμακογενετικές αναλύσεις που προσδιορίζουν και ταξινομούν τα ένζυμα CYP2D6, CYP2C9, CYP1A2, CYP2C19,  CYP3A5 και VKORC1 σε μια από τις τέσσερις κατηγορίες:

 1. Οι Εκτενείς Μεταβολιστές,  αντιπροσωπεύουν τον κανόνα για τη μεταβολική ικανότητα.
 2. Οι Ενδιάμεσοι Μεταβολιστές,  μπορεί να απαιτήσουν μικρότερη από τη μέση δόση του φαρμάκου για τη βέλτιστη θεραπευτική απόκριση του ασθενή.
 3. Οι Φτωχοί Μεταβολιστές,  έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης παρενεργειών από τα φάρμακα λόγω της μειωμένης αποβολής των φαρμάκων ή την έλλειψη θεραπευτικής επίδρασης ως αποτέλεσμα της αποτυχίας να παράγουν την ενεργό μορφή του φαρμάκου.
 4. Οι Εξαιρετικά-Εκτενείς Μεταβολιστές,  μπορεί να απαιτήσουν μια αυξανόμενη δόση λόγω του υψηλότερου από τα κανονικά ποσοστά μεταβολισμού των φαρμάκων.

Τι είναι οι παρενέργειες των φαρμάκων;

Οι παρενέργειες των φαρμάκων είναι ένα πολύ  σοβαρό  πρόβλημα. Σύμφωνα με στοιχεία συστηματικών ερευνών, οι παρενέργειες των φαρμάκων είναι η τέταρτη κυριότερη αιτία θανάτου στην Αμερική, υπολογιζόμενη σε 100.000 θανάτους ετησίως, καθώς και η αιτία για το 7% των εισαγωγών στα νοσοκομεία. Οι φαρμακογενετικές αναλύσεις μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις πιθανότητες εκδήλωσης παρενεργειών από τη λήψη φαρμάκων εφοδιάζοντας  τους γιατρούς με ένα αναλυτικό χάρτη-οδηγό ώστε να κουράρουν  τον κάθε ασθενή τελείως εξατομικευμένα.

Οι παρενέργειες των φαρμάκων εξαρτώνται από τον τύπο του φαρμάκου ή το συνδυασμό των φαρμάκων που λαμβάνονται. Έχουν πολλές αιτίες και συχνά δεν είναι εύκολα αντιληπτές. Πολλές παρενέργειες επέρχονται γιατί οι ατομικές διαφορές στα ένζυμα μεταβολισμού των φαρμάκων και άλλα μέρη του συστήματος επεξεργασίας δεν έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη συνταγογράφηση. Τα ¾ από όλα τα περιστατικά παρενεργειών είναι εξαιτίας της δοσολογίας, ενώ πολλά από αυτά τα περιστατικά εμφανίζονται όταν λαμβάνεται η στάνταρντ δόση που συνίσταται από τον κατασκευαστή.


Σε ποιές περιπτώσεις απαιτούνται οι φαρμακογενετικές αναλύσεις; (αφορά ασθενείς)

Οι φαρμακογενετικές αναλύσεις είναι αναγκαίο να γίνονται σε:

 • Άτομα που ξεκινούν τώρα μια φαρμακευτική αγωγή.
 • Ασθενείς που εκδηλώνουν παρενέργειες από τη λήψη των φαρμάκων.
 • Ασθενείς με ιστορικό θεραπευτικής αποτυχίας αλλά που πρέπει να λάβουν το προβληματικό φάρμακο πάλι.
 • Ασθενείς που παρουσιάζουν μειωμένο ή καθόλου θεραπευτικό αποτέλεσμα από τη λήψη των φαρμάκων.
 • Ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα πολλά φάρμακα
 • Ηλικιωμένα άτομα που λαμβάνουν φάρμακα.
 • Άτομα που προληπτικά επιθυμούν να γνωρίζουν το γενετικό τους προφίλ,  όπως συμβαίνει με την ταυτοποίηση της ομάδας αίματος. Ο χρόνος που τα αποτελέσματα θα χρειασθούν στο άτομο δεν μπορεί πάντα να προβλεφθεί, αλλά η κατοχή των πληροφοριών αυτών σε μια κατάσταση που θα προκύψει έχει ένα τεράστιο όφελος.

Τα οφέλη από τις φαρμακογενετικές αναλύσεις (αφορά ασθενείς)

 1. Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της φαρμακευτικής αγωγής, λόγω της καινοτομίας των αναλύσεων που οδηγεί στη δημιουργία μιας νέας  φαρμακοθεραπευτικής αντίληψης, της «εξατομικευμένης προσωπικής θεραπείας», με φάρμακα και θεραπείες προσαρμοσμένα στο γενετικό προφίλ του κάθε ατόμου.
 2. Βελτιωμένη υγεία και καλύτερη ποιότητα ζωής.
 3. Η ευκολία των αναλύσεων.
 4. Η προσιτή τιμή για μια ανάλυση τα αποτελέσματα της οποίας ισχύουν για όλη τη ζωή σας.

Πρέπει να μιλήσω στο γιατρό μου για τις φαρμακογενετικές αναλύσεις; (αφορά ασθενείς)

Οι φαρμακογενετικές αναλύσεις είναι ένας τομέας της ιατρικής φροντίδας τόσο καινούργιος που είναι φυσιολογικό πολλοί γιατροί να μην έχουν εξοικειωθεί με αυτές.  Ακόμα και οι πιο ευσυνείδητοι δεν έχουν το χρόνο να διαβάσουν τις χιλιάδες σελίδες της έρευνας που δημιουργούνται κάθε χρόνο σε ένα τόσο καινούργιο τομέα, όπως αυτός της φαρμακογενετικής.

Το καλύτερο που έχετε να κάνετε για εσάς και το γιατρό σας είναι απλώς να ζητήσετε από  το γιατρό σας να αναζητήσει πληροφορίες για τις φαρμακογενετικές αναλύσεις εξατομικευμένης θεραπευτικής της DNALEX.


Σε ποιές περιπτώσεις πρέπει να παραγγείλω μια φαρμακογενετική ανάλυση για τον ασθενή μου; (αφορά γιατρούς)

 1. Όταν ένας ασθενής έχει προσωπικό ή/και οικογενειακό ιστορικό παρενέργειας φαρμάκων ή όταν δεν υπάρχει το επιθυμητό θεραπευτικό αποτέλεσμα με συγκεκριμένη φαρμακοθεραπεία.
 2. Όταν ένα φάρμακο που έχει δημιουργήσει παρενέργειες στον ασθενή πρέπει να του χορηγηθεί και πάλι.
 3. Σε περιπτώσεις ταυτόχρονης λήψης πολλών φαρμάκων.
 4. Σε ηλικιωμένα άτομα που λαμβάνουν ταυτόχρονα πολλά φάρμακα ίσως και για διαφορετικές παθήσεις.
 5. Όταν πρέπει να γίνει αλλαγή σε ένα φάρμακο που ήταν επιτυχημένο για τον ασθενή.
 6. Εάν θέλετε να βελτιώσετε τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχετε στους ασθενείς σας και να είστε πρωτοπόροι στις εξελίξεις της ιατρικής.

Πως μπορώ να ερμηνεύσω τα αποτελέσματα της ανάλυσης; (αφορά γιατρούς)

Η DNALEX θα σας στείλει τα αποτελέσματα μαζί με όλες τις πληροφορίες για το μεταβολικό τύπο του ασθενή σας και τις επεξηγήσεις για τα συμπεράσματα που εξάγονται σχετικά με τη δόση του/των φαρμάκου/ων.

Τα τελευταία χρόνια, οι κατασκευαστές φαρμάκων σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό συμπεριλαμβάνουν φαρμακογενετικά στοιχεία στις πληροφορίες που εσωκλείονται στα φάρμακα.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση σχετικά, μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας.


Γιατί οι φαρμακογενετικές αναλύσεις δεν ήταν διαθέσιμες νωρίτερα;

Οι φαρμακογενετικές αναλύσεις είναι διαθέσιμες ήδη στο εξωτερικό κυρίως στην Αμερική, Βέλγιο, Γερμανία, Αγγλία, Φιλανδία κ.ά.
Η DNALEX προσφέρει αυτές τις αναλύσεις στην Ελλάδα ώστε το κοινό και η ιατρική κοινότητα να ωφεληθεί από τις τελευταίες προόδους της φαρμακογενετικής και να μειωθούν οι επιπτώσεις οικονομικές και κοινωνικές, από τις επικίνδυνες παρενέργειες των φαρμάκων. Έργο μας είναι να προσπαθήσουμε να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερους ανθρώπους  ώστε να θελήσουν να αποκτήσουν μεγαλύτερη υπευθυνότητα στα θέματα της υγείας τους. Εμείς στηρίζουμε και προάγουμε αυτή την προσπάθεια.

Στο Αρχείο