Οι Φαρμακογενετικές αναλύσεις της DNALEX

Τα φάρμακα επιδρούν διαφορετικά σε κάθε άνθρωπο. Οι διαφορετικές από άνθρωπο σε άνθρωπο αντιδράσεις στην ίδια φαρμακευτική αγωγή μπορεί να οφείλονται σε  περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως ηλικία, τρόπος ζωής, στην αλληλεπίδραση με άλλα φάρμακα,  ή  σε γενετικούς παράγοντες που εντοπίζονται στο DNA του ατόμου.

Μακροχρόνιες επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι τόσο η αποτελεσματικότητα όσο και η εκδήλωση ανεπιθύμητων ενεργειών από τη λήψη ενός φαρμάκου εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από γενετικούς  παράγοντες. Περισσότερο από το μισό του πληθυσμού παγκοσμίως, έχει μία ή περισσότερες παραλλαγές στα γονίδια που σχετίζονται με την ανταπόκριση στα φάρμακα.

Η ανίχνευση αυτών των γενετικών παραλλαγών είναι σήμερα δυνατή χάρη στην φαρμακογενετική που μελετά την επίδραση των ατομικών γενετικών διαφορών στην ανταπόκριση και τοξικότητα στα φάρμακα, σύμφωνα με τις βασικές αρχές της φαρμακολογίας και της γενετικής.

Η πλειονότητα των συνταγογραφούμενων φαρμάκων υφίστανται οξειδωτικό μεταβολισμό που καταλύεται από το κυτόχρωμα Ρ450 και από τα ένζυμα CYP2D6, CYP2C19, CYP2C9, CYP1Α2 και CYP3Α5, των οποίων η ενζυμική δραστικότητα καθορίζεται γενετικά.

Οι φαρμακογενετικές αναλύσεις εξατομικευμένης θεραπευτικής της DNALEX ταυτοποιούν τις τυχόν γενετικές παραλλαγές στα ένζυμα αυτά.

Σειρά μελετών έχει δείξει ότι η γνώση του γενετικού προφίλ του κάθε ασθενή ως προς τον μεταβολισμό και τη δράση των φαρμάκων, έχει αποδειχτεί ότι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των ασθενών, βοηθά στον προσδιορισμό της καταλληλότητας του φαρμάκου αλλά και στον καθορισμό της δόσης του φαρμάκου, και αυτό αφορά τα περισσότερα από τα πιο συχνά συνταγογραφούμενα φάρμακα.

Τα πλεονεκτήματα των φαρμακογενετικών αναλύσεων της DNALEX, είναι:

  • Αποτελεσματικότητα και Ασφάλεια της φαρμακευτικής αγωγής.
  • Βελτιωμένη υγεία και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Λόγω των συνεχών εξελίξεων στον τομέα της φαρμακογενετικής η DNALEX αναπτύσσει διαρκώς νέες υπηρεσίες προκειμένου να προσφέρει συνεχώς στην ιατρική κοινότητα και το κοινό τις πιο σύγχρονες γενετικές αναλύσεις με στόχο πάντα τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής.

 

 

 

Στο Αρχείο