Προφίλ

Η DNALEX, είναι μια πρωτοποριακή ελληνική εταιρεία έρευνας, ανάπτυξης και εφαρμογών μοριακής βιολογίας και γενετικής. Ιδρύθηκε το 2006 και είναι σήμερα καλά εδραιωμένη και δυναμικά αναπτυσσόμενη στον τομέα της παροχής ολοκληρωμένων αναλύσεων εξατομικευμένης θεραπευτικής. Η DNALEX είναι πρώτη και μέχρι σήμερα η μόνη αξιόπιστη εταιρεία που προσφέρει στους Επαγγελματίες Υγείας και το Κοινό στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια, εξειδικευμένες διαγνωστικές φαρμακογονιδιωματικές και γονιδιωματικές αναλύσεις DNA εξατομικευμένης θεραπευτικής, οι οποίες συμβάλλουν στην μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της φαρμακοθεραπείας.

Η DNALEX προσφέρει το ατομικό γενετικό προφίλ DNA αναφορικά με τις παρενέργειες των φαρμάκων, συμβάλλοντας στη μείωση των επιπτώσεων από τις παρενέργειες αυτές ή ακόμα και στην εξάλειψή τους, κάτι που σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα. Οι φαρμακογενετικές αναλύσεις είναι ο προάγγελος της εποχής των «εξατομικευμένων προσωπικών θεραπειών» όπως αυτή διαμορφώνεται στον 21ο αιώνα. Γυναίκα επιστήμονας αγγίζει σε touch screen μόριο dna

Η DNALEX είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης – ΕΣΥΔ, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο διαχείρισης ποιότητας γενετικών αναλύσεων(DNA) ISO 9001:2008 (Αρ. πιστοποιητικού 546). 

ΟΡΑΜΑ

Όραμα της DNALEX είναι:

  1. Να συμβάλλει στη δημιουργία μιας νέας φαρμακοθεραπευτικής αντίληψης της «εξατομικευμένης προσωπικής θεραπείας» με φάρμακα και θεραπείες προσαρμοσμένα στο γενετικό προφίλ κάθε ασθενή, όπου η επιλογή του ασφαλέστερου και αποτελεσματικότερου για τον ασθενή φαρμάκου αλλά και η κατάλληλη δοσολογία θα βασίζονται στο ατομικό γενετικό προφίλ του ασθενή. Έτσι, οι ασθενείς θα απολαμβάνουν ΜΟΝΟ τα οφέλη της θεραπευτικής αγωγής την οποία ακολουθούν και οι γιατροί θα μεγιστοποιήσουν και θα βελτιώσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους ασθενείς τους, αποκτώντας ένα πολύτιμο και αξιόπιστο εργαλείο ελέγχου της γενετικής κατάστασης του ασθενή τους.
  2. Να αναπτύξει πρωτοποριακές υπηρεσίες και προϊόντα που απορρέουν από τις τελευταίες έρευνες και τις εξελίξεις στον τομέα της φαρμακολογίας και της γενετικής, συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας στη χώρα μας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η DNALEX παρέχει εξειδικευμένες φαρμακογενετικές αναλύσεις DNA εξατομικευμένης θεραπευτικής που αφορούν στα πλέον σημαντικά στην επεξεργασία, το μεταβολισμό και τη θεραπευτική δράση των φαρμάκων ένζυμα – CYP2D6, CYP2C9, CYP1A2, CYP2C19, CYP3A4/5, 5HTTLPR, VKOCR1, OATP1B1 κ.ά. –  και μπορούν να βοηθήσουν τους γιατρούς να προβλέψουν και να καθορίσουν την προσωπική ανταπόκριση των ασθενών τόσο σε θεραπευτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο παρενεργειών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η DNALEX και οι εργαζόμενοι σε αυτήν τηρούν, χωρίς καμία παρέκκλιση, τις αρχές εχεμύθειας, ιατρικού απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων που υπαγορεύονται από το εθνικό και από το διεθνές δίκαιο περί βιοηθικής και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η DNALEX είναι υποχρεωμένη να προστατεύει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αφορούν στους πελάτες της και δεν δημοσιοποιεί τις πληροφορίες αυτές σε κανένα άλλο οργανισμό, εταιρεία ή ιδιώτη. Όλες οι πληροφορίες και τα αποτελέσματα των αναλύσεων των πελατών είναι άκρως απόρρητα.

Προσωπικές, αναγνωρίσιμες πληροφορίες πελατών οποιασδήποτε μορφής δεν κοινοποιούνται σε τρίτους χωρίς τη γραπτή και υπογεγραμμένη συναίνεση του κατόχου των στοιχείων αυτών.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή σχόλιο σχετικά με την πολιτική της εταιρίας μας ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dnalex.gr.

Στο Αρχείο